BAN Obertura termini presentació sol·licituds Jutge/essa de Pau titular

S’ha publicat el BAN per la convocatòria de candidats a Jutge o Jutgessa de Pau Titular de Sils. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert en termini de 20 dies hàbils, entre el 22 de maig i el 18 de juny, perquè les persones que estiguin interessades, i reuneixin les condicions legals, sol·licitin per escrit al registre d’entrada municipal de l’Ajuntament de Sils amb el següent document:

BAN convocatòria per la designació del/la Jutge/essa de Pau Titular de Sils

Les persones interessades a ocupar el lloc de Jutge o Jutgessa de Pau podran obtenir més informació i tramitar-ne la sol·licitud a través del següent enllaç a la seu electrònica municipal:

Convocatòria per la designació del/la Jutge/essa de Pau Titular de Sils