Tràmits d’Impostos, taxes i multes

La tramitació dels assumptes referents es tramiten pel Consell Comarcal de la Selva a través de la seva seu electrònica