Tràmits del Padró d’habitants

 • Volant o Certificat d'empadronament actual o històric

  Document emès per l’Ajuntament que acredita l’empadronament d’una persona en un domicili d’acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d’Habitants.

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Nota: el volant demanat per Internet l’haurà de recollir la persona sol·licitant a les dependències municipals.

  Qui el pot demanar?

  Qualsevol persona major d’edat que estigui empadronada al municipi.

  Documentació a aportar

  No cal aportar documentació

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIÓ:

  • Autorització de representació

  • DNI de la persona física / representant de l’empresa

  • NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  Termini de resolució

  El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

 • Volant o Certificat de convivència actual o històric

  Document emès per l’Ajuntament que especifica les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consta actualment a les dades del Padró Municipal d’Habitants.

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Nota: el volant demanat per Internet l’haurà de recollir la persona sol·licitant a les dependències municipals.

  Qui el pot demanar?

  Qualsevol persona major d’edat que estigui empadronada al municipi.

  Documentació a aportar

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIÓ:

  • Autorització de representació

  • DNI de la persona física / representant de l’empresa

  • NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  Termini de resolució

  El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL