Espai Lúdic de Sils

Edats: infants de 3 a 14 anys (que cursin entre I3 i 2n ESO)
Calendari: de l’1 de març al 18 de desembre, seguint el calendari escolar
 Horari: dilluns i dimecres de 5 a 8h de la tarda i dissabtes de 4 a 7h de la tarda
 Lloc: Centre cívic de Vallcanera.
Inscripció: del 23 al 29 de febrer al formulari: https://forms.gle/tW7ZZem35ok5bboS8

Places limitades. L’activitat és gratuïta però es requereix compromís d’assistència. 

Per facilitar la conciliació familiar, cada infant pot apuntar-se al/s dia/es que li vagi millor (independentment de l’edat) i vetllarem per la qualitat de la programació de les activitats de lleure educatiu que es duran a terme cada tarda i la seva adequació a les diverses edats dels participants.