Bases subvencions

Bases generals pel reconeixement a la continuïtat i rendiment acadèmic juvenil


Bases reguladores concessió incentius empreses i nous emprenedors


Ordenança reguladora de la concessió de subvencions per a estudis


Bases reguladores Carnaval de Sils 2024


Bases ajuts individuals formació joves municipi, matrícula alumnat cursos oficials educació en el lleure