Gestió documental i arxiu

Consulteu el calendari de conservació i règim d’accés documental a l’apartat corresponent de la seu electrònica. 

Consulteu el Quadre de classificació documental que segueix l’Ajuntament de Sils a l’apartat corresponent de la seu electrònica.

Consulteu els Instruments de descripció documental a l’apartat corresponent de la Seu electrònica.

Consulteu el Registre d’eliminació de documents a l’apartat corresponent de la Seu electrònica.

Gestió documental i arxiu