Ordenances fiscals i preus públics

ORDENANCES FSCALS

  • Ord. 22.06 Taxa per la prestació del servei de la llar d’infants municipal. (DEROGADA DEFINITIVAMENT 26/08/2022)

PREUS PÚBLICS

Acord regulador dels preus públics pels serveis d’educació pel curs 2022-23 i següents per a l’escola bressol La Quitxalla de Sils.