Alcaldia

L’Òrgan d’Alcaldia de la legislatura 2019-2023 l’ostenta el Sr. Eduard Colomé Ribas

Aquesta àrea coordina i lidera el desenvolupament de les actuacions de l’Ajuntament al municipi.

Competències:

Agenda d’Alcaldia:

L’agenda institucional de l’alcalde i els regidors de govern es pot consultar al següent enllaç.

Perfil i trajectòria:

El perfil i trajectòria professional de l’alcalde i de la resta de càrrecs electes del consistori es poden consultar al següent enllaç.

Retribucions:

Les retribucions de l’alcalde es pot consultar al següent enllaç.

Declaració de bens:

Enllaç a la declaració de bens de l’alcalde: Declaració de Bens

Règim de compatibilitats/incompatibilitats:

No existeixen resolucions d’incompatibilitat referents a l’Alcalde de la corporació.