Alts càrrecs, eventuals o de confiança

Legistlatura 2019-2023: Aquest ajuntament no té alts càrrecs, ni eventuals ni de confiança.

Les dades de contacte de l’alcalde, perfil, retribucions, activitats i bens, etc, es poden consultar al següent enllaç.

Les dades dels regidors, perfil, retribucions, activitats i bens, es poden consultar al següent enllaç. Juntament amb els documents referents a les retribucions dels càrrecs electes.