Registre Civil

En tractar-se d’una agrupació de jutjats, qualsevol qüestió relativa al Registre Civil serà atesa a les oficines del primer pis de l’Ajuntament.

El nostre Registre Civil és competent en els següents procediments:

 • Tramitació de l’expedient matrimonial.
 • Celebració del matrimoni civil.
 • Expedició de certificacions en extracte i literals de naixements, matrimonis, defuncions, que estiguin inscrits al municipi.
 • Inscripcions de naixement.
 • Inscripcions de matrimoni celebrat al municipi (Església o Ajuntament).
 • Inscripcions de defuncions ocorregudes al municipi.
 • Inscripcions de Capitulacions Matrimonials.
 • Certificat de Fe de Vida i Estat.
 • Traduccions de nom propi.
 • Inversió de cognoms.
 • Duplicats del Llibre de Família.

Tots els tràmits del Registre Civil i del Jutjat de Pau són gratuïts.


Atenció al públic del Registre Civil

 • Dies laborables de 9:00 a 14:00 i a concertar
 • Telèfon: 972 168 000
 • Secretària: Mª Dolors Palmada Tornés
 • Jutgessa: Dolors Turon Guïbas
 • Celebració del matrimoni civil per la Jutgessa de Pau, els dijous.
 • Celebració del matrimoni civil per l’Alcalde o Regidor, a concretar.

(Si es vol disposar de la sala d’Actes per la celebració de matrimoni té un cost de 100 € )


Dels fets inscrits fora del municipi, podeu sol·licitar per internet de forma totalment gratuïta certificacions dels fets:

1) Sol·licitar certificació de naixement:

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/ca/tramites/certificado-nacimiento

2) Sol·licitar certificació de matrimoni:

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/ca/tramites/certificado-matrimonio

3) Sol·licitar certificació de defunció:

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/ca/tramites/certificado-defuncion