Telèfons d’interès

Ajuntament       972168000
Policia Local		972168303
Missatgeria Whatsapp  662699532

Equipaments municipals
Centre Cívic  	625838760 i 972853913
Biblioteca       972168200
Joventut (tècnica)  	638924686 
Joventut (dinamitzadora)655873729
Sala La Laguna		972168319 i 972853913
Informació Estany	972168285 i 972853913
Deixalleria (NORA)   872012018 (637330969 Porta a porta)
Arxiu          676705797 (temporalment fora de servei)
Llar de jubilats    972070817 i 639205191 (temporalment fora de servei)
Jutjat de Pau      972853731 (dj matí)
C. Civic Vallcanera   972853913
Local Les Comes     616028059

Serveis municipals
Serveis socials		972168000
Borsa de treball	972853913 i 600904153
Estrangeria		972853913 i 872973003
Escolarització		972853913 i 972877482 (EAP)

Equipaments esportius
Pavelló 		972853312 i 652537019
Gimnàs 		    972853312 i 652537019
Camp de futbol	    972853312 i 652537019
Piscina municipal	972853312 i 652537019
Pistes de Pàdel		972853312 i 652537019

Centres educatius
Llar d'infants  	972853371
Escola J. Verdaguer	972853165
Escola els Estanys	972854278
Institut de Sils	972853977
Escola de música	972853913

Salut i Emergències
CAP Sils		972168492
CAP Santa Coloma    972843016 (atenció nits)
Salut mental (S.C.F.)	972842311
SEM			112
Sanitat Respon		061
Farnàcia Altimir	972168750
Farmàcia Auladell	972168326
H. Santa Caterina	972182600 i 972182626
Hospital Trueta		972940200
Hospital  Blanes	972353264
Residència Gent gran	972168712
Violència masclista	900900120-671778540(wp)-112
Mossos d'Esquadra	972181675

Transport
Trens rodalies General.	900410041
Autobus TEISA		972200275
Transp urbanitzacions	972204868
TAXI Quim Palmada	609732711 
TAXI Jose M.Sada	600486318
TAXI Emilio Parlón   633841109
Àrea per autocaravanes 972853913

Serveis bàsics
Correus			972854022
AGBAR (aigua)		900304070 (avaries)
AGBAR (aigua)		900405070 (reclamacions)
AGBAR (aigua)      900816101 (lectura comptadors)
AGBAR (aigua)      934953540 (atenció comercial)
FECSA-ENDESA		900850840
Gas Natural		900750750
Funerària Blanquera   699460133

Altres administracions públiques
Cadastre        972225050
Consell C.Selva     972842161
Recaptació       972840178
Diputació Girona    972185000
Generalitat       012
Hisenda         972588100
Trànsit         972202950
Jutjat n.2       972843502
Agric.,ramad.i p.    972840703
INSS          972841198