Millores a l’estany

MILLORES A L’ESPAI PROTEGIT DE L’ESTANY DE SILS

L’Ajuntament de Sils ha desenvolupat un projecte amb l’objectiu de millorar l’ús públic i la informació de l’espai protegit de l’estany de Sils.

A l’any 2020 es va realitzar un projecte amb l’objectiu d’identificar i caracteritzar, d’acord amb l’ús i funcionalitat de l’espai, l’actual xarxa de camins del municipi que transcorren per dins de l’EIN, especialment aquells que transcorren per l’entorn de la llacuna. Un cop determinades les zones accessibles dins l’espai d’interès natural protegit es van determinar els accessos problemàtics i s’han fet actuacions per establir les mesures de regulació de l’accés motoritzat. Alhora es van detectar punts que requerien de senyalització indicativa i informativa de suport.

Totes aquestes actuacions s’han realitzat gràcies a un ajut del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya i l’ajut financer de la Unió Europea.

       

 


Amb el suport de