Subvencions atorgades

 • Esports

  Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport 2023.

  La Diputació de Girona ha concedit, en data 9 de maig de 2023, una subvenció a l’Ajuntament de Sils, corresponent al subprograma A1, per la Promoció de l’activitat físicoesportiva amb un import de 2.000′- €uros i número d’expedient 2023/3166.

  Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport 2023.

  La Diputació de Girona ha concedit, en data 9 de maig de 2023, una subvenció a l’Ajuntament de Sils, corresponent al subprograma A3, per a la Reparació i millora del paviment de parquet del pavelló esportiu de Sils, amb un import de 5.000′- €uros, segons expedient número 2023/3462.

   

 • Promoció Econòmica i Local
 • Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

  Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2023.

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sils les següents subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2023:

  APLICACIÓ

  Nº EXP

  CONCEPTE

  IMPORT (€)

  Despeses corrents

  2023/3380 Neteja viària i Manteniment enllumenat public.

  107.805,50 €

  Camins

  2023/3380

  Actuacions

  1.300,00 €

  Cooperació Local

  2023/3381

  Despeses culturals

  19.024,50 €

  Noves tecnologies

  2023/3382

  Accés a les noves tecnologies

  2.972,72

  TOTAL FONS

  131.102,72 €

  Diputacio

   

   

  Subvenció Fons econòmic de caràcter extraordinari 2023.  La Diputació de Girona ha concedit, en data 9 de maig de 2023, una subvenció de 42.783’05 €uros a l’Ajuntament de Sils i número d’expedient 2023/5233:

  • Despeses corrents en Senyalització viària horitzontal i vertical d’import 22.783’05 €uros
  • Inversió en Modificació de la xarxa de sanejament municipal i Adquisició i instal·lació de rètol LED informatiu al Psg Sts Cosme i Damià per import de 20.000′- €uros.

  Diputacio

 • Joventut

  Subvenció per al foment de programes i projectes educatius. La Diputació de Girona ha concedit, en data 4 d’abril de 2023, una subvenció a l’Ajuntament de Sils pel Projecte d’educació inclusiva i de foment del talent i de la capacitat artística, creativa i crítica del jovent de Sils amb un import de 3.050′- €uros, corresponent al 90% del pressupost.

 • Del Pla a l'Acció

  Subvenció dins del programa “Del Pla a l’acció” Línia 1, any 2022-2023. La Diputació de Girona va concedir, en data 2 d’agost de 2022, una subvenció a l’Ajuntament de Sils dins la campanya “Del pla a l’Acció” 2022-2023, per la Gesió del servei de comptabilitat energètica, amb un import total de 2.196′- €uros (75% subvencionable), segons expedient número 2022/5435.

  Diputacio

 • Ensenyament
 • Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació
 • Salut

  Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10), per als anys 2022-2023.

  Dipsalut ha concedit, en data 5 de juliol de 2022, una subvenció a l’Ajuntament de Sils, amb número d’expedient 2022/1027/X020201, de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes, en concret Insectes, Mosquit tigre, Vespa asiática i Rosegadors amb un import de 7.432’85 €uros, corresponent al 56’39% del pressupost.

  La Dipsalut de Girona dona suport al manteniment de l’oficina del ...

  Programa de suport econòmic per a la millora de les condicions i estils de vida (Pm07), any 2023.

  Dipsalut ha concedit, en data 13 de juny de 2023, una subvenció a l’Ajuntament de Sils amb número d’expedient 2023/895 per portar a terme els Serveis d’orientació i suport en l’àmbit de les adiccions i els consums probelmàtics amb un import de 1.347’74 €uros, corresponent al 49’92% del pressupost.

  La Dipsalut de Girona dona suport al manteniment de l’oficina del ...

  Subvenció per al finançament dels servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15), per a l’any 2023.

  Dipsalut va concedir, en data 11 de juliol de 2023, una subvenció a l’Ajuntament de Sils amb número d’expedient 2023/1458/X020201 pel finançament del Servei de socorrisme a les piscines municipals amb un import de 2.807’74 €uros, corresponent al 20’46% del pressupost.

  La Dipsalut de Girona dona suport al manteniment de l’oficina del ...

 • Arxius i Gestió Documental
 • Medi Ambient

  Subvenció al espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya, per a l’any 2022.

  El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya va atorgar a l’Ajuntament de Sils, en data 7 d’abril de 2022, una subvenció d’import 37.063’58 €uros destinada als espais naturals de Catalunya, als hábitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, amb número d’expedient TES188/21/000091 i un pressupost elegible de 41.181’76 €uros, per a la Gestió de l’ús públic al sector de l’EIN de l’Estany de Sils inclòs el terme munciipal de Sils.

   

  Ver las imágenes de origen

 • Habitatge

  Subvenció per estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, any 2023.

  La Diputació de Girona ha concedit, en data 9 de maig de 2023, una subvenció a l’Ajuntament de Sils per estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge per l’ any 2023, en concret per la Redacció d’un estudi de les necessitats en matèria d’habitatge i suport tècnic amb un import de 14.953′77 €uros i número d’expedient 2023/1988.

  Diputacio