Subvencions atorgades

 • Esports

  Subvenci贸 per al finan莽ament de l鈥檃cci贸 de promoci贸 i foment de l鈥檃ctivitat f铆sica i l鈥檈sport 2022.

  La Diputaci贸 de Girona ha concedit, en data 21 de juny de 2022, una subvenci贸 a l鈥橝juntament de Sils pel suport als programes municipals de promoci贸 de l鈥檃ctivitat f铆sica 2022 amb un import de 3.922鈥- 鈧瑄ros i n煤mero d鈥檈xpedient 2022/4389.

  Subvenci贸 per al finan莽ament de l’acci贸 de promoci贸 i foment de l’activitat f铆sica i l’esport 2022.

  La Diputaci贸 de Girona ha concedit, en data 21 de juny de 2022, una subvenci贸 a l’Ajuntament de Sils per a actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals, amb un import de聽3.437’50 鈧瑄ros, segons expedient n煤mero 2022/5149 corresponent a la聽Adquisici贸 de material esportiu per les pistes de futbol, b脿squet i voleibol i vari pel gimn脿s municipal聽amb un pressupost de18.512’50 鈧瑄ros i un percentatge subvencionable de 34’37%.

  La Diputaci贸 de Girona ha concedit, en data 4 d’octubre de 2022, una subvenci贸 a l’Ajuntament de Sils per la renovaci贸 del paviment esportiu dels equipaments esportius, amb un import de聽25.000′- 鈧瑄ros, segons expedient n煤mero 2022/4439 corresponent al projecteSubstituci贸 de la gespa del terreny de joc a Silsamb un pressupost de214.876’03 鈧瑄ros, i un percentatge subvencionable de 62’50%.

 • Promoci贸 Econ貌mica i Local

  Subvenci贸 per fomentar projectes i accions de promoci贸 econ贸mica dels ens locals no adherits al a Xarxa de Serveis Locals de Promoci贸 Econ貌mica (XSLPE), any 2020.聽La Diputaci贸 de Girona va concedir, en data 30 de juliol de 2020, una subvenci贸 de 2.000鈥- 鈧瑄ros a l鈥橝juntament de Sils pel projecte 鈥淢illora dels cens i elaboraci贸, gesti贸 i difusi贸 del sector comercial de Sils鈥amb un pressupost total de 3.000鈥- 鈧瑄ros, segons expedient n煤mero 2020/3594.

  Diputacio

 • Fons de Cooperaci贸 Econ貌mica i Cultural

  Subvencions del Fons de Cooperaci贸 Econ貌mica i Cultural, per l’any 2022.

  La Diputaci贸 de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sils les seg眉ents subvencions del聽Fons de Cooperaci贸 Econ貌mica i Cultural聽per l’any聽2022:

  APLICACI脫

  N潞 EXP

  CONCEPTE

  IMPORT (鈧)

  Fons de subvencions per a inversions Assist猫ncia i Cooperaci贸 Municipal

  2022/1732

  Adequaci贸 i obra nova camp de futbol, enllumenat i substituci贸 de la gespa (Fase 1)

  107.805,50 鈧

  Fons de subvencions per a despeses corrents As. i Cooperaci贸 Municipal

  2022/1732

  Actuacions en camins

  1.300,00 鈧

  Fons de Cooperaci贸 Local

  2022/2929

  Despeses culturals

  19.024,50 鈧

  Programa ajuts per Noves tecnologies

  2022/1240

  Acc茅s a les noves tecnologies

  2.972,72

  TOTAL FONS

  131.102,72 鈧

  Amb el suport de:Diputaciologoajuntamentllargweb

  Subvenci贸 Fons econ貌mic de car脿cter extraordinari 2022.聽聽La Diputaci贸 de Girona ha concedit, en data 5 de juliol de 2022, una subvenci贸 a l’Ajuntament de Sils per l’Adequaci贸 de l’entorn i habilitaci贸 de l’acc茅s a les piscines municipals amb un import total de 42.783’05 鈧瑄ros i n煤mero d’expedient 2022/6136. Diputacio

 • Joventut

  Subvenci贸 per al foment de programes i projectes educatius. La Diputaci贸 de Girona ha concedit, en data 1 de juny de 2021, una subvenci贸 a l鈥橝juntament de Sils pel Projecte educatiu per al foment del talent i de la capacitat art铆stica, creativa, cr铆tica i d鈥檈mprenedoria cultural de les persones joves de Sils amb un import de 1397鈥22 鈧瑄ros, corresponent al 38% del pressupost.

  Subvenci贸 per al foment de programes i projectes educatius.聽La Diputaci贸 de Girona ha concedit, en data 17 de maig de 2022, una subvenci贸 a l’Ajuntament de Sils pel聽Projecte educatiu per al foment del talent i de la capacitat art铆stica, creativa, cr铆tica i d’emprenedoria cultural de les persones joves de Sils聽amb un import de 2.654’64 鈧瑄ros, amb un percentatge subvencionable de 71’65%.

 • Del Pla a l'Acci贸

  Subvenci贸 dins del programa 鈥淒el Pla a l鈥檃cci贸鈥 L铆nia 1, any 2020-2021.聽La Diputaci贸 de Girona va concedir, en data 16 de juny de 2020, una subvenci贸 a l鈥橝juntament de Sils dins la campanya 鈥淒el pla a l鈥橝cci贸鈥 2020-2021, pel Servei de comptabilitat i gesti贸 energ猫tica,amb un import total de 1.921鈥50 鈧瑄ros (75% subvencionable), segons expedient n煤mero 2020/1886.

  Diputacio

  Subvenci贸 dins del programa 鈥淒el Pla a l鈥檃cci贸鈥 L铆nia 5, any 2020-2021.聽La Diputaci贸 de Girona va concedir, en data 21 de juliol de 2020, una subvenci贸 a l鈥橝juntament de Sils dins la campanya 鈥淒el pla a l鈥橝cci贸鈥 2020-2021, per l鈥檃ctuaci贸聽Instal路laci贸 solar fotovoltaica per aprofitament el猫ctric de la Llar d鈥橧nfants La Quitxalla de Sils聽amb un import total de 9.000鈥- 鈧瑄ros (75% subvencionable), segons expedient n煤mero 2020/1882.

  Diputacio

 • Ensenyament

  La Diputaci贸 de Girona ha aprovat la convocat貌ria de subvencions a les llars d鈥檌nfants de titularitat municipal pel curs 2018-2019, amb l鈥檕bjectiu de finan莽ar les despeses corrents derivades del funcionament d鈥檃quests centres i generades en el curs escolar 2018-2019. El cr猫dit s鈥檃ssignar脿 en funci贸 del nombre d鈥檃lumnes matriculats (nombre equivalent segons jornada i mensualitat), amb un import m脿xim de 875鈧 per infant. Diputacio

  Subvenci贸 a l鈥橢scola Municipal de M煤sica, curs 2020-2021.聽La Diputaci贸 de Girona ha aprovat les bases i corresponent convocatoria de subvencions per finan莽ar les despeses corrents derivades del funcionament de les escoles municipals de m煤sica, dansa i conservatoris de m煤sica, curs escolar 2020-2021. L鈥橝juntament de Sils segons resoluci贸 de data 26 d鈥檕ctubre de 2021 s鈥檃cull a dita convocat貌ria. Diputacio

  Subvenci贸 per al foment de programes i projectes educatius. La Diputaci贸 de Girona ha concedit, en data 21 d鈥檃bril de 2020, una subvenci贸 a l鈥橝juntament de Sils pel Projecte educatiu per al foment del talent i de la capacitat art铆stica, creativa, cr铆tica i d鈥檈mprenedoria cultural de les persones joves de Sils, amb un import de 1.900鈥- 鈧瑄ros, corresponent al 100% del pressupost.Diputacio

 • Noves Tecnologies de la Informaci贸 i Comunicaci贸

  Subvenci贸 per finan莽ar actuacions en noves tecnologies arran de la situaci贸n de la COVID-19, any 2020. La Diputaci贸 de Girona ha aprovat, en data 20 d鈥檕ctubre de 2020, una convocat貌ria de subvencions per finan莽ar actuacions en noves tecnologies arran de la situaci贸 de la COVID-19. L鈥橝juntament de Sils s鈥檋a acollit a aquesta convocatoria ates que va adquirir tabletes per poder realizar les sessions dels 貌rgans col路legiats de forma telem谩tica, per assegurar l鈥檈stablert al Reial Decret 463/2020, de 14 de mar莽.

  Diputacio

 • Salut

  Programa de suport econ貌mic per a la millora de les condicions i estils de vida. Dipsalut ha concedit, en data 8 de juny de 2021, una subvenci贸 a l鈥橝juntament de Sils amb n煤mero d鈥檈xpedient 2021/955 pel finan莽ament del Curs de Ioga al Centre C铆vic amb un import de 1.166鈥99 鈧瑄ros, corresponent al 72鈥04% del pressupost. Diputacio

  Subvenci贸 per al finan莽ament dels servei de socorrisme a les piscines d’煤s p煤blic de titularitat i/o gesti贸 municipal (Pt15), per a l’any 2022.

  Dipsalut va concedir, en data 5 de juliol de 2022, una subvenci贸 a l’Ajuntament de Sils amb n煤mero d’expedient 2022/1149/X020201 pel finan莽ament del Servei de socorrisme a les piscines municipals amb un import de 2.906’66 鈧瑄ros,

  corresponent al 20’47% del pressupost. Diputacio

 • Arxius i Gesti贸 Documental

  Subvenci贸 per a projectes de gesti贸 de documents i arxius 2021.聽La Diputaci贸 de Girona ha concedit, en data 1 de juny de 2021, una subvenci贸 a l鈥橝juntament de Sils per al finan莽ament de la Digitalitzaci贸 dels llibres d鈥檃ctes de l鈥橝juntament de Sils 2021 amb un import de 960鈥24 鈧瑄ros, segons expedient n煤mero 2021/917. Amb el suport de la Diputaci贸 de Girona.

  Diputacio

 • Medi Ambient

  Subvenci贸 al espais naturals de Catalunya, als h脿bitats i esp猫cies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya, per a l’any 2022.

  El Departament d’Acci贸 Clim脿tica, Alimentaci贸 i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya va atorgar a l’Ajuntament de Sils, en data 7 d’abril de 2022, una subvenci贸 d’import 37.063’58 鈧瑄ros destinada als espais naturals de Catalunya, als h谩bitats i esp猫cies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, amb n煤mero d’expedient TES188/21/000091 i un pressupost elegible de 41.181’76 鈧瑄ros, per a laGesti贸 de l’煤s p煤blic al sector de l’EIN de l’Estany de Sils incl貌s el terme munciipal de Sils.

   

  Ver las im谩genes de origen