Suport telemàtic

 • Què és la seu electrònica?

  És un punt d’accés únic que l’Administració de la Generalitat posa a disposició de la ciutadania i de les empreses per realitzar les gestions públiques, sense condicionaments horaris ni d’espai, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics. Aquest punt ha de proporcionar tota la informació necessària per poder realitzar els tràmits sense l’assistència del personal informador i des de qualsevol ubicació física.

 • Què són els certificats digitals?

  Són documents electrònics identificatius, signats per un prestador de serveis de certificació, que garanteix a terceres persones la identitat del titular del certificat, les seves autoritzacions (en forma de rols o permisos), la seva capacitat per realitzar un determinat acte, per representar una altra persona física o jurídica, etc. I permeten signar i identificar-se, per això és útil i necessari per efectuar tràmits telemàtics.

  Hi ha diversos tipus de certificats:

  Sense signatura:

  idCAT Mòbil: institucions catalanes. Permet identificar-vos des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador.  https://idcatmobil.seu.cat/ No cal recordar cap contrasenya ni PIN. No requereix la instal·lació de cap tipus de programari. És un sistema segur i no caduca pel transcurs del temps És gratuït

  Clave digital: per totes les institucions, catalanes i estatals. És una forma d’identificació per a realitzar tràmits a través d’Internet amb una validesa limitada en el temps i pot renovar cada vegada que es necessiti, aquest sistema d’identificació.  https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC27.shtml

  Amb signatura: (Permet identificar-se i signar documents i tràmits).

  DNI-e: És una forma d’identificació, que es fa automàticament quan tramites el DNI. https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1002&id_menu=42 Permet identificar-vos des de l’ordinador, amb un lector DNI electrònic i lector de targetes. Requereix la instal·lació a un PC o portàtil. És un sistema segur i caduca al cap de 5 anys És gratuït.

  IDCAT: Institucions catalanes, INSS, AEAT, SEPE. Tràmits i gestions. Permet relacionar-vos amb les administracions i permet la signatura electrònica: signar documents i formularis web. https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do Permet identificar-vos des de l’ordinador. Requereix la instal·lació a un PC o portàtil. És un sistema segur i caduca al cap de 4 anys. És gratuït.

  FMNT: Institucions catalanes i estatals. És equivalent a les anteriors i les seves dades de verificació de signatura i confirma la seva identitat personal. Aquest certificat li permetrà identificar-se de manera telemàtica i signar o xifrar documents electrònics. És per a persones físiques i jurídiques, formalització d’associacions, clubs, i algunes agrupacions. https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados .S’ha de demanar a la Real Casa de la Moneda Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Permet identificar-vos des de l’ordinador. Requereix la instal·lació a un PC o portàtil. És un sistema segur i caduca al cap de 2 anys. És gratuït.

  Quins recomanem?

  DNI-e, fàcil d’obtenir, quan fas el DNI, t’ho donem al moment, per actualitzar les contrasenyes, no fa falta demanar hora.

  Com instal·lar-lo? https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/DNI-Electronico.html 

  IdCAT, ho podràs obtenir emplenant un pag. https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do i demanar al teu ajuntament que et faci els tràmits.

  Cl@ve pin. És molt còmode perquè no necessita instal·lació, i serveix per INSS, SEPE, AEAT. https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC27.shtml

 • Avantatges de la certificació digital

  Privadesa: garanteix la identificació de l’emissor. Només pot haver enviat la informació la persona que signa la comunicació.

  Integritat: la informació no es pot manipular durant la transmissió per part de cap persona no autoritzada.

  Autenticitat: garanteix que el document que ha rebut el receptor és l’original i pertany indiscutiblement a l’emissor. D’aquesta manera, ens permet garantir que l’emissor és el responsable del compromís adquirit per via telemàtica.

  Confidencialitat: una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estat manipulada. Interoperabilitat: es pot utilitzar un mateix certificat digital per autenticar-se en diferents plataformes i portals.

  Seguretat: és generat per un prestador de serveis de certificació reconegut i de confiança. Així mateix, en cas de pèrdua o robatori, es pot suspendre.

  Validesa legal: està emparat mitjançant la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica, que en l’article 3 diu “la signatura electrònica reconeguda tindrà respecte a les dades consignades en forma electrònica el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb els consignats en paper”.

  Accessibilitat: es pot accedir a la informació electrònica en qualsevol moment i es garanteix la perdurabilitat en el temps.