Condicions de les comunicacions

Les vostres dades personals seran incloses en un fitxer de l’Ajuntament de Sils per a la finalitat indicada (rebre informació sobre activitats municipals). L’Ajuntament de Sils adopta les mesures de seguretat necessàries d’acord amb la normativa aplicable (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal).

A l’enviar aquest formulari esteu acceptant expressament rebre informació de l’Ajuntament de Sils.

Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts en la legislació vigent dirigint-vos a l’Oficina de Registre de l’Ajuntament de Sils