Arxiu Municipal de Sils

Què és l’Arxiu Municipal?

L’Arxiu Municipal de Sils és un equipament municipal que té com a comesa principal donar el servei públic de salvaguarda i organització del patrimoni documental del municipi de Sils. El servei d’Arxiu Municipal de Sils funciona des de l’any 1988.

L’existència d’un arxiu degudament condicionat garanteix no únicament l’eficàcia i rendibilitat de les administracions públiques (una funció estrictament administrativa) sinó que també possibilita un projecte de cultura popular i permet als investigadors i ciutadans en general de gaudir dels elements més indispensables per al coneixement, la reflexió i el debat sobre la seva pròpia història.

La tasca encomanada a l’Arxiu és la de controlar l’arribada de documents provinents de la gestió administrativa del mateix Ajuntament o de les donacions de particulars, ja es tracti de documents escrits, gràfics o sonors. Aquests materials s’ordenen, classifiquen, conserven i es posen a l’abast dels usuaris.

L’Arxiu Municipal té, també, la responsabilitat d’oferir assessorament tècnic en l’àmbit de la història i el patrimoni als investigadors, estudiants i tots els veïns en general.


Com es pot consultar la documentació?

Per consultar la documentació històrica o inactiva només es requereix que us identifiqueu i ompliu una fitxa personal, que us proporcionarem a l’Arxiu, especificant les vostres dades de contacte, quina documentació necessiteu consultar i per quins motius. Això ens ajuda a saber quina utilitat té l’Arxiu més enllà de les mateixes funcions administratives i per mantenir una xarxa de contactes de persones que treballen sobre temes relatius a la història de Sils o dels fons que conservem. Al fons d’aquesta pàgina us oferim un inventari d’aquests fons històrics o inactius.

Per consultar la resta documentació de l’Arxiu Municipal, que es troba en un estadi semiactiu, cal que presenteu una instància a l’Ajuntament manifestant què desitgeu consultar. L’Ajuntament us contestarà i us comunicarà si és possible. Cal remarcar que aquesta distinció només afecta el procediment a través del qual accediu a consultar els documents i no afecta el dret que teniu de consultar-la. Pròximament també podreu obtenir des d’aquest lloc web l’inventari de la documentació semiactiva que conservem a l’Arxiu Municipal. Es tracta, eminentment, de documentació administrava de les dècades de 1980 i 1990.

En tots dos casos heu de tenir en compte que existeix una legislació que imposa limitacions a l’accés als documents, concretament la que vol protegir les dades personals i la que pretén vetllar pels drets d’imatge de les persones, fins i tot les difuntes.


Canals de comunicació

Si desitgeu posar-vos en contacte amb nosaltres, podeu emprar qualsevol dels següents mitjans:

Visiteu l’Arxiu Municipal a l’avinguda Costa Brava, 2

Truqueu al 676 705 797 per concertar dia i hora de consulta.

Escriviu un correu electrònic a: arxiu@sils.cat


Difusió

Podeu seguir l’actualitat de l’arxiu al blog, on disposeu, entre altres, del cercador d’articles del Quadern de Sils, publicacions, llistats d’exposicions, accés a les actes municipals, etc.

Les actes del Ple de l’Ajuntament entre 1884 i 1973 estan disponibles als arxius en línia del Departament de Cultura de la Generalitat. Agraïm la col·laboració de l’Arxiu Comarcal de la Selva i el suport de la Diputació de Girona.

Foto: M. Cantó (Arxiu de Sils)
Mostra del fons Cardona-Medinaceli. Fotografia: M. Cantó (Arxiu Municipal de Sils)

Fons i seccions de l’Arxiu

Fons de l’administració municipal (s. XIX-XX).

Està classificat d’acord amb les següents seccions:

 • Administració General
 • Agricultura, ramaderia i pesca
 • Associacions
 • Beneficència
 • Cultura
 • Defensa
 • Demografia
 • Eleccions
 • Església
 • Indústria i comerç
 • Instrucció pública
 • Obres públiques i urbanisme
 • Sanitat
 • Documentació de caire polític
 • Cartografia

Fons de l’administració dejustícia

Jutjat de Pau (s. XIX-XX)

Fons d’associacions

Societat Recreativa La Laguna (1947-1988)

Fons patrimonials

Fons dels vescomtes de Cardona i dels ducs de Medinaceli (1502-1929). (L’inventari d’aquest fons estàpublicat a: Lluís Costa, “El patrimoni dels Medinaceli més a l’abast”, Quaderns de la Selva, 12, Santa Coloma de Farners, Centre d’Estudis Selvatans, 2000).

Fons personals

 • Fons família Viñals (1789-1914)
 • Fons família Viñas (1811-1877)
 • Fons sardanista Romà Dalmau i Vila (1934-2014)

Fons d’imatges

L’Arxiu Municipal conserva un fons d’imatges molt representatiu de la història de Sils. Per consultar-lo i sol·licitar les imatges que necessiteu visiteu l’Arxiu Municipal. Us haureu de comprometre a respectar els drets de la propietat intel·lectual i de la protecció de la intimitat de les persones que hi puguin sortir representades.

Biblioteca auxiliar

L’Arxiu Municipal conserva un fons bibliogràfic especialitzat en la història de Sils i de les comarques gironines. Es pot consultar en l’horari habitual de consulta de l’Arxiu Municipal.

Inventaris de l’Arxiu Municipal. Documentació inactiva o històrica