Escola de Música

 • Informació general

  INTRODUCCIÓ

  A l’Escola Municipal de Música de Vidreres – Seu Sils presentem un Model d’escola creatiu, professional, dinàmic, innovador i integrador, amb un equip pedagògic professional, preparat i humà, que ofereix una educació musical de qualitat a través de l’oferta formativa i de les actuacions artístiques i musicals que se’n deriven.

  Prioritzem les metodologies musicals actives com Dalcroze, Willems, Orff, Kodaly,… en què afavorim la pràctica i l’experiència personal com a mitjà d’aprenentatge. Volem contribuir activament a la formació integral dels nostres alumnes amb una acurada formació i grans dosis d’emoció, gaudi i felicitat compartida en el camí de l’aprenentatge musical.

   La pràctica instrumental i de la veu juntament amb  la vivència de la música a través del cos són el cor del nostre sistema d’aprenentatge.  Es realitza un treball profund a partir de l’experiència, el gaudi, la sensació, l’emoció, l’expressió i la creativitat, implicant en aquest camí tant els alumnes com les seves famílies.

   L’oferta formativa proposada per l’EMMV – SEU SILS es basa en diversos programes:

  -SENSIBILITZACIÓ: dos cursos d’Iniciació Musical (per infants de 4 i 5 anys). Corresponent al programa A

  -GRAU ELEMENTAL: Quatre primers cursos de Grau Elemental (dels 6 als 11 anys). Els tres primers cursos pertanyen al programa B, i el quart al programa C.

  -NO REGLAT: per alumnes que no disposen de temps suficient per fer tot el programa reglat i decideixen fer música a la carta.

  SENSIBILITZACIÓ

   El projecte educatiu que presentem és un programa educatiu i cultural que té com a missió o raó de ser el fet de facilitar la introducció dels nens de 4 i 5 anys de Sils en l’activitat cultural i educativa extraescolar en un entorn educatiu mitjançant un programa pedagògic que potenciï el seu desenvolupament personal dins la disciplina de la música.

  Mitjançant la música en grup, el moviment corporal, la veu i el joc potenciem la creativitat de l’infant i contribuïm al desenvolupament global i holístic dels infants.

  Les classes de sensibilització es duen a terme a les escoles de primària per facilitar que les famílies  i els  infants no hagin de desplaçar-se al centre cívic de Sils.

   

  GRAU ELEMENTAL

   El llenguatge de Grau Elemental a l’EMMV- SEU SILS , que correspon al quatre primers cursos, comprèn els alumnes entre els 6 i 9 anys (coincidint amb l’Educació Primària a l’Escola). On  prioritzem una formació activa, integral i transversal dels nostres alumnes basada sobretot en la pràctica musical.

  A través de l’experiència i la pràctica musicals farem del nostre cos sencer un organisme musical, que escolta, que sent, que entona i que s’expressa a través de la música.

  Per tot això considerem, dins de la nostra proposta de llenguatge musical, els següents apartats, íntimament relacionats entre si:

  -la rítmica (part més vivencial, es viu la música amb el moviment corporal)

  -el solfeig (lectura i escriptura musical)

  -el cant coral (treball vocal I d’afinació)

  -l’instrument (individual i col·lectiu)

  Finalment, per tal de donar una aplicació artística a tots els aprenentatges musicals, proposem

  Concerts, audicions, intercanvis amb altres escoles, trobades d’instruments o grups corals,  etc.

   

   NO REGLAT

   L’oferta formativa no reglada o a ”la Carta” dona l’oportunitat als alumnes de totes les edats (a partir de 6 anys), de prendre contacte amb la música a nivell amateur. Els alumnes poden escollir estudiar les següents activitats:

  -Curs de “Llenguatge a la carta”.

  -Combos de música moderna (seu de Vidreres).

  -Orquestres (seu Vidreres)

  -Grup de Gòspel (seu Vidreres)

  -Big Band (seu Vidreres)

  -Instruments a la carta ( 1h i 1/2h).

  -Grup coral d’adults (seu Vidreres)

   

   

   

   

 • Preinscripció i matriculació curs 2024-2025
  • SORTEIG DE L’ORDRE DE MATRICULACIÓ: el 12 de juny (rebreu comunicació per correu electrònic amb el dia i hora de la matrícula).
  • MATRICULACIONS EMM Sils: l’1 de juliol (fareu una tutoria amb la coordinadora pedagògica presencial al Centre Cívic de Sils per establir els dies i horaris de classe).

  Per qualsevol dubte o informació que necessiteu a l’hora de fer la preinscripció o matriculació us podeu dirigir a:

  Centre Cívic de Sils (per suport a la preinscripció):

  625838760, correu electrònic: centrecivicsils@sils.cat

  Coordinació pedagògica de l’EMMV (per la formalització de la matrícula):

  649402246 , correu electrònic: coordinacio@lamercerecords.com

   (Escola autoritzada pel Departament d’Ensenyament )

  OFERTA FORMATIVA I TAXES –  SEU SILS

   

   PROGRAMA FORMATIU PREU/MES ASSIGNATURES
  SENSIBILITZACIÓ 17,50 € Inclou 1 sessió de llenguatge musical a la setmana. Es realitza a les escoles de primària.

   

  1er i 2on GRAU ELEMENTAL i ADULTS 70 € (inclou: llenguatge musical, cant coral i 1/2 hora d’instrument individual a la setmana)

   

  3er GRAU ELEMENTAL 75 € (inclou: llenguatge musical, cant coral, agrupació musical i 1/2 hora d’instrument individual a la setmana)

   

  4rt GRAU ELEMENTAL 85 € (inclou: llenguatge musical, cant coral, agrupació musical i 1 hora d’instrument individual a la setmana)

   

  LLENGUATGE MUSICAL 80 € (llenguatge fora programa)

   

  INSTRUMENT 1 HORA A LA SETMANA 100 € (fora programa o segon instrument)
  INSTRUMENT 1/2 HORA A LA SETMANA 50 € (fora programa o segon instrument)

   

  COMBOS MODERN I CAMBRA 30 € (fora programa)- – seu Vidreres

   

   

 • Calendari EMM curs 2023-2024
  • SORTEIG DE L’ORDRE DE MATRICULACIÓ: el 12 de juny (rebreu comunicació per correu electrònic amb el dia i hora de la matrícula).
  • MATRICULACIONS EMM Sils: l’1 de juliol (fareu una tutoria amb la coordinadora pedagògica presencial al Centre Cívic de Sils per establir els dies i horaris de classe).

  Per qualsevol dubte o informació que necessiteu a l’hora de fer la preinscripció o matriculació us podeu dirigir a:

  Centre Cívic de Sils (per suport a la preinscripció):

  625838760, correu electrònic: centrecivicsils@sils.cat

  Coordinació pedagògica de l’EMMV (per la formalització de la matrícula):

  649402246 , correu electrònic: coordinacio@lamercerecords.com

  Escola autoritzada pel Departament d’Ensenyament 

  OFERTA FORMATIVA I TAXES –  SEU SILS

   

   PROGRAMA FORMATIU PREU/MES ASSIGNATURES
  SENSIBILITZACIÓ 17,50 € Inclou 1 sessió de llenguatge musical a la setmana. Es realitza a les escoles de primària.

   

  1er i 2on GRAU ELEMENTAL i ADULTS 70 € (inclou: llenguatge musical, cant coral i 1/2 hora d’instrument individual a la setmana)

   

  3er GRAU ELEMENTAL 75 € (inclou: llenguatge musical, cant coral, agrupació musical i 1/2 hora d’instrument individual a la setmana)

   

  4rt GRAU ELEMENTAL 85 € (inclou: llenguatge musical, cant coral, agrupació musical i 1 hora d’instrument individual a la setmana)

   

  LLENGUATGE MUSICAL 80 € (llenguatge fora programa)

   

  INSTRUMENT 1 HORA A LA SETMANA 100 € (fora programa o segon instrument)
  INSTRUMENT 1/2 HORA A LA SETMANA 50 € (fora programa o segon instrument)

   

  COMBOS MODERN I CAMBRA 30 € (fora programa)- – seu Vidreres