Escola de Música

 • Informació general

  A l’Escola de Música pretenem donar la possibilitat als nens i nenes de Sils d’iniciar la seva educació musical en un ambient de proximitat i familiaritat. Per aquest motiu s’ha dissenyat pensant en la mainada que està cursant el segon cicle d’educació infantil o els d’educació primària, sense perjudici que també pugui acollir adolescents i adults dins les seves línies d’ensenyament individualitzat.

  A Sils aquest servei és gestionat per la regidoria d’Ensenyament, però en coordinació directa amb l’Ajuntament de Vidreres ja que la nostra escola està definida com un aulari de l’Escola de Música Municipal de Vidreres (que, al seu torn, és una escola autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, registrada amb el número 17008341).

  Aquest és el web de la nostra escola. Hi trobareu dades de contacte, calendaris, etc.

  Això comporta que ens beneficiem de la seva infraestructura i gaudim dels nivells de qualitat que ha establert el Departament d’Educació. Això també permet, per exemple, que els nens i nenes que més endavant vulguin continuar la seva formació musical tinguin la possibilitat de seguir amb el mateix equip docent al poble veí de Vidreres.

  Els estudis que proporcionem no donen, per si sols, un títol oficial, però possibiliten que els nostres alumnes, si així ho desitgen, el puguin adquirir amb solvència quan s’examinin al Conservatori de Música de Girona, ja que seguim el currículum que defineix el departament d’Educació.

  Actualment, els estudis que s’imparteixen es desenvolupen seguint les directrius del mètode Dalroze. Aquest mètode busca desenvolupar les aptituds auditives i motores, la memòria i la concentració; educa la sensibilitat, l’espontaneïtat i la capacitat de representació ràpida; estimula la creativitat i afavoreix una integració harmònica de les facultats sensorials, afectives i mentals de la persona. Podria definir-se com una gimnàstica integral del reflex i del conscient. És un mètode que posa l’accent en el desenvolupament de les capacitats creatives dels nens i nenes d’una manera no mecànica o exclusivament dirigida cap a la perfecció tècnica, a diferència del que s’ha fet tradicionalment.

  Procurem, en canvi, que des del primer moment so, ritme i moviment es treballin conjuntament per tal d’arribar a experimentar la bellesa des de ben petits.

  Us convidem a conversar sobre aquests i altres aspectes amb el nostre equip pedagògic. Ens trobareu a la nostra seu del Centre Cívic de Sils (carrer Vidreres 1). Ja sigui per prendre contacte i començar l’assessorament o per simple curiositat, no deixeu de trucar-nos al 972853913 / 625 838 760 o visitar l’escola de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00h i de 16.00 a 19.00h.

  Per a més informació ens trobareu trucant als telèfons 972 853 913 / 625 838 760 i 649 402 246, escrivint a centrecivicsils@sils.cat i coordinacio@lamercerecords.cat presencialment al Centre Cívic de Sils.

  Tríptic de l’Escola municipal de música de Vidreres amb seu a Sils i Hostalric.

  Podeu consultar les ordenances fiscals (22.01 Taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització de les instal·lacions municipals).

 • Preinscripció i matriculació curs 2023-2024

  Consulteu el procés de preinscripció i matriculació curs 2023-2024. La preinscripció s’haurà de fer on-line, utilitzant el següent enllaç des de dilluns 22 de maig a divendres 9 de juny, i la matriculació es farà de forma presencial al Centre cívic de Sils dijous 29 de juny de 2023. Al llarg del curs es pot continuar fent servir el mateix sistema, si és que us voleu incorporar més tard. Haureu de pujar en format pdf del DNI del titular del compte bancari i el document SEPA corresponent als alumnes de la seu de Sils.

  Per consultar les taxes i bonificacions, consulteu l’ordenança 22.01, la qual trobareu a l’apartat d’ordenances fiscals.

 • Calendari EMM curs 2023-2024

  Clicant sobre l’enllaç, podreu consultar el calendari del curs 2023-2024.