Colònies de gats ferals

Ja fa temps, des de l’Ajuntament es va detectar una forta presència de gats ferals en diferents zones i carrers del municipi.

Aquest ajuntament s’ha posicionat per encarar la qüestió de manera sensible i ordenada. En aquest sentit, estem prenent mesures que necessiten un cert temps per poder percebre’n els resultats.

A manera de mostra:

  • Adquisició i instal·lació de 5 contenidors per a colònies de gats que estabilitzin la població felina i controlin la seva proliferació.
  • Conveni amb les associacions animalistes del municipi per facilitar-los la tasca en la qual estan implicades.
  • Campanyes d’esterilització i control veterinari.
  • Protocol amb el Consell Comarcal de la Selva per a la gestió de recollida i cura d’animals abandonats.

Així mateix, el compromís amb els drets dels animals és total i es recorda a la població que qualsevol forma de maltractament (lesió, enverinament, mutilació i/o mort) constitueix infracció molt greu i serà degudament sancionada. Entre tots, amb respecte i paciència, assolirem la millor de les solucions.