Àrees i dates de cacera

 1. Dins del terme municipal de Sils hi ha registrades, en menor o major superfície, 6 àrees privades de caça:
  1. APC G-10173 La Perfecta, gestionada per la Societat de Caçadors de Vidreres-Sils. De les 2485 ha de l’APC, la major part, unes 2432, es troben dins del TM Sils.
  2. APC G-10110 La Perfecta, gestionada també per la Societat de Caçadors de Vidreres – Sils. De les 5726 ha de l’APC, unes 228 es troben dins del TM Sils.
  3. APC G-10001 L’Esquirol, gestionada per la Societat de caçadors de Maçanet de la Selva. De les 3157 ha de l’APC, unes 80 es troben dins del TM Sils.
  4. APC G-10215 Riudarenes i l’Esparra, gestionada per l’Associació Esportiva de Caça Riudarenes. De les 3150 ha de l’APC, unes 122 es troben dins del TM Sils.
  5. APC G-10073 Farners-Argimon, gestionada per la Societat de caçadors i pescadors La Selva. De les 8488 ha de l’APC, unes 39 es troben dins del TM Sils.
  6. APC G-10096 Onyar, gestionada per la Societat de caçadors de Vilobí- Brunyola. De les 5295 ha de l’APC, unes 54 es troben dins del TM Sils
 2. D’acord amb els seus respectius Plans tècnics de gestió cinegètica els dies hàbils de caça en cadascuna de les APC són:

APC G-10173

 • Dies caça menor: Dijous, dissabtes, diumenges i festius no locals
 • Dies caça major (senglar i cabirol): Dimecres, dissabtes, diumenges i festius no locals
 • Mitja veda:

APC G-10001

 • Dies caça menor: Dijous, dissabtes, diumenges i festius no locals
 • Dies caça major (senglar i cabirol): Dijous, dissabtes, diumenges i festius no locals
 • Mitja veda:

APC G-10110

 • Dies caça menor: Dijous, dissabtes, diumenges i festius no locals
 • Dies caça major (senglar i cabirol): Dimecres, dissabtes, diumenges i festius no locals
 • Mitja veda:

APC G-10215

 • Dies caça menor: Dijous, dissabtes, diumenges i festius no locals
 • Dies caça major (senglar i cabirol): Dijous, dissabtes, diumenges i festius no locals
 • Mitja veda:

APC G-10073

 • Dies caça menor: Dijous, diumenges i festius no locals
 • Dies caça major (senglar i cabirol): Dijous, dissabtes, diumenges i festius no locals
 • Mitja veda:

APC G-10096

 • Dies caça menor: Dijous, diumenges i festius no locals
 • Dies caça major (senglar i cabirol): Dijous, dissabtes, diumenges i festius no locals
 • Mitja veda:

3. Els horaris hàbils de caça, establerts en caràcter general en la normativa vigent, és des d’una hora abans de la sortida del sol fins una hora després de la posta (horari oficial), llevat de la caça de la becada que és des de l’hora de sortida del sol fins a l’hora de posta.

4. El període hàbil de caça va en funció de l’espècie. Pel que fa al senglar en caràcter general és el comprès entre el primer diumenge de setembre fins al darrer diumenge de març. Pel que fa a la caça menor la temporada passada va ser entre el segons diumenge d’octubre i el primer diumenge de febrer.