Participació

Web de Participació ciutadana

Cliqueu sobre l’enllaç

Pressupostos participatius

La participació ciutadana ha emergit amb força en els últims anys en un context polític i social complex, on els reptes socials requereixen no només de polítiques públiques per a la ciutadania, sinó de la implicació activa de la mateixa en el seu disseny i implementació.

L’àmbit local, donada la seva proximitat amb la ciutadania, és l’espai idoni per posar en marxa instruments que permetin la intervenció de la ciutadania i les entitats ciutadanes en processos de debat i d’elaboració de polítiques públiques.

En aquest context l’Ajuntament de Sils aposta per un model de participació reconegut en el Reglament Orgànic Municipal i de Participació Ciutadana, incentivant la participació del ciutadà individual, dissenyant processos puntuals i tangibles, i reconeixent la proximitat, el diàleg i el consens com a valors afegits a una política participativa.

Suport econòmic

Subvenció per a polítiques de foment de la participació ciutadana.

La Diputació de Girona ha concedit, en data 16 d’octubre de 2018, una subvenció a l’Ajuntament de Sils pel Procés participatiu del pressupost municipal 2019 amb un import de 2.962’62 €uros, corresponent a un 41’92% del pressupost.

Video de la realització del procés participatiu

Diputacio