Circuits de salut

El Pla d’activitat física “esport i salut” és una campanya per fer augmentar el nivell de pràctica d’activitat física de la població que pretén facilitar la incorporació de l’activitat física en la vida diària i potenciar un estil de vida actiu.

Per això s’han senyalitzat 4 circuits de diferent distància de manera que es puguin adequar a les diferents fases del Pla:

Fase d’inici
Durada: 2 mesos
Temps caminant: 20 minuts al dia
Freqüència: 3 dies alterns a la setmana
Progrés: Augmenta uns minuts cada setmana

 

Fase de millora
Durada: 2 mesos
Temps caminant: entre 40 i 55 minuts al dia
Freqüència: 4 dies setmanals (1r mes) i 5 dies setmanals (2on mes)
Progrés: Augmenta uns minuts cada setmana fins a arribar a 60 minuts per dia. O proba d’augmentar el ritme i la distància mantenint el temps.

 

Fase de manteniment
Durada: d’ara en endavant
Temps caminant: uns 60 minuts al dia
Freqüència: Entre 5 i 7 dies setmanals
Progrés: Durant els 2 primers mesos d’aquesta fase hauràs de caminar més ràpid, trigant menys en fer la mateixa ruta. Aleshores estaràs en forma i podràs seguir fent salut amb aquestes o altres rutes o activitats del municipi.

Els quatre circuits habilitats es diferencien cada un per un color diferent. Consulteu-ne el recorregut en el mapa dels serveis i equipaments de salut del nostre municipi subjectes al servei públic.