Bo social telefònic

Encara continua vigent el bo social pel telèfon tot i que encara no s’han tramitat ni tan sols la meitat de les sol·licituds esperades per falta d’informació al respecte.
Aquesta ajuda va destinada a pensionistes i jubilats per reduir el cost com és per exemple la quota del telèfon i tots aquells que tinguin teleassistència instal·lada en el seu domicili, ja que s’abona per part de l’usuari una certa quantitat per tenir-ho a l’habitatge.

La sol·licitud es realitza a través de la propietària de les xarxes, aquest cas és Telefónica, i va acordar amb el Govern per poder-se tramitar. S’ha d’omplir una sol·licitud adjuntant la documentació que acrediti tal situació per poder-se’n beneficiar.


Més informació:
https://www.comparaiso.es/gestiones/contratar/teleasistencia
https://queadslcontratar.com/abono-social-telefono