Càritas

Donació d’aliments

Els voluntaris de Càritas distribueixen aliments des de la rectoria de Sils els dimecres de 16.00 a 18.00 h i els dijous de 9.00 a 11.00 h, cada quinze dies, previ informe dels serveis socials de l’Ajuntament.