Serveis bàsics d’atenció social

El SBAS (Serveis bàsics d’atenció social) de Sils

Està format pels següents professionals: Una treballadora social, un educador social i una treballadora familiar.

 • Qualsevol persona empadronada a Sils es pot adreçar al SBAS. Totes les intervencions professionals s’emparen en el principi de confidencialitat i respecte a la intimitat de les persones.
 • Cal sol·licitar cita prèvia a l’Ajuntament. Telèfon: 972 168 000.
 • Lloc: Ajuntament de Sils

Educador Social (ES)
Pep Cullell
pcullell@selva.cat
Horari d’atenció:

 • Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 07:30 a 14:30

Dies d’entrevista

 • Dimarts de 9.00 a 14.00 (entrevistes a Sils)
 • Divendres de 9.00 a 14.00 (entrevistes a Vallcanera)

Treballadora Social (TS)
Cristina Olmeda
colmeda@selva.cat
Horari d’atenció:

 • Dilluns a divendres: 07.30 a 14.30

Dies d’entrevista

 • Dimarts de 9.00 a 14.00 (entrevistes a Sils)
 • Divendres de 9.00 a 14.00 (entrevistes a Vallcanera)

FUNCIONS PROFESSIONALS DE LA TREBALLADORA SOCIAL I L’EDUCADOR SOCIAL

 • Informació, orientació i assessorament sobre recursos i serveis: drogodependències, maltractaments, violència domèstica, gent gran, infància i joventut, persones amb dependència, etc.
 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o exclusió.
 • Valorar i gestionar el SAD (servei d’ajut a domicili).
 • Suport a persones, famílies i grups
 • Treball comunitari amb les entitats de la comunitat
 • Tramitació de prestacions econòmiques i socials
 • Coordinació amb els serveis socials, educatius i sanitaris del municipi, comarca i província.

FUNCIONS DE LA TREBALLADORA FAMILIAR (SAD)

 • Desenvolupar tasques assistencials, preventives i educatives dins de l’entorn familiar.
 • Prevenir situacions de crisi familiar provocades per sobrecarrega del cuidador, com esgotament emocional, incapacitat per a tenir-ne cura i risc de claudicació.

PROJECTE DE SUPORT SOCIOEDUCATIU:
Projecte coordinat per serveis socials i l’escola Jacint Verdaguer. S’atenen a alumnes de l’escola que necessiten un reforç socioeducatiu, fora de l’horari escolar, prèvia valoració de l’educador social.


ALTRES INFORMACIONS

 • Per sol·licitar els ajuts del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya
 • Per sol·licitar l’ajut de 100 euros a dones treballadores amb fills a càrrec: telèfon 901 200 345
 • Hem obert un Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) que ofereix suport psicològic. S’ha de demanar cita prèvia als Serveis Socials de Sils