Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 116-0 Edicte: 5104 AJUNTAMENT DE SILS - Nomenament de funcionaris interins
Exercici: 2024 Bop: 115-0 Edicte: 5016 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació del Pla estratègic de subvencions anys 2024-2027
Exercici: 2024 Bop: 113-0 Edicte: 4949 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació inicial de l'inventari de béns, drets i obligacions
Exercici: 2024 Bop: 112-0 Edicte: 4863 AJUNTAMENT DE SILS - Informació pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 111-0 Edicte: 4999 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva de l'establiment del servei públic i del Reglament de serveis de subministrament d'aigua i clavegueram
Exercici: 2024 Bop: 105-0 Edicte: 4656 AJUNTAMENT DE SILS - Informació pública de la relació de béns i drets afectats per l'ocupació directa de terrenys de l'edifici del nou institut
Exercici: 2024 Bop: 102-0 Edicte: 4498 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva del Projecte per a la substitució dels projectors del pavelló municipal, la pista coberta i pistes de pàdel del complex esportiu a tecnologia LED
Exercici: 2024 Bop: 102-0 Edicte: 4497 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva del Projecte bàsic i d'execució de dos skateparcs als nuclis de Vallcanera i Sils
Exercici: 2024 Bop: 102-0 Edicte: 4491 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació inicial del Projecte d'arranjament de camins veïnals (treballs previs), any 2024
Exercici: 2024 Bop: 98-0 Edicte: 4298 AJUNTAMENT DE SILS - Obertura del termini per a la presentació de sol·licituds per al càrrec de jutge de pau titular