Policia Local de Sils

Contacte:

972 16 83 03

Adreça:

Plaça de l’Estació, 17410 Sils, Girona

La Policia Local és un cos de seguretat que depèn del municipi amb competències, funcions i serveis relatius a policia i seguretat ciutadana. La seva missió bàsica és vetllar perquè els ciutadans i ciutadanes puguin exercir lliurement els seus drets i llibertes reconeguts per la Llei. El seu àmbit d’actuació queda delimitat pel terme municipal i basa el seu servei en l’atenció ciutadana. Es tracta d’un servei de policia de proximitat que treballa per millorar la qualitat de vida de la comunitat.

Ultimes noticies